Hjemmesiden er lavet i forbindelse med slægtsforskning. Aner til Esther og Jørgen Kusk.

Esther stammer fra Løgstør egnen Næsborg sogn, hendes mor Anna Kathrine Pedersen født Larsen, er født i Haugård, Næsborg sogn. Hendes far Ejnar Anker Pedersen er født i Tolstrup, Næsborg sogn. Forældrene bosatte sig i Haugård, Næsborg sogn

Jørgen stammer fra Kjellerup egnen Vinderslev sogn, hans mor Asta Kusk født Kidmose, er født i Hallunbæk, Ejstrup sogn. Hans far Ejner Kusk, er født i Gråmose, Grathe sogn. Forældrene bosatte sig i Pederstrup, Vinderslev sogn.

Kathrine og Ejnar Pedersen

Viet i Næsborg kirke 1942

Asta og Ejner Kusk

Viet i Ejstrup kirke 1945

Tekstboks:  

Sidst ændret 
25. marts 2016

Tekstboks: Efter kik i slægtsbog
Retur til startsiden ved klik på pilen øverst til venstre